MOTO PARAM5

เปิดรับลงทะเบียน KTM RAMA5 Beginner Riding Course วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

ปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ KTM RAMA5 Beginner Riding Course
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

ค่าสมัคร : 1,500 บาท/1คน ใช้รถตัวเอง(รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรม)สถานที่ : ลานกิจกรรม MOTO PLAYGROUND (ด้านหลัง Showroom KTM พระราม5)

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่โทร : 098-5841566 (บูม)

กำหนดการ KTM RAMA5 Beginner Riding Course

- 8.30 ลงทะเบียนที่ KTM RAMA 5 Showroom
- 9.00 อบรมส่วนทฤษฏีเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ
- 9.30 การหาบาลานซ์ / เข็นรถ
- 10.00 Riding Position ,การใช้คลัทช์ / ออกตัว อย่างถูกวิธี
- 11.00 หลักการเลี้ยวเบื้องต้น การถ่ายน้ำหนัก สายตา
- 12.00 พักกลางวัน
- 13.00 การใช้เบรก หน้า หลัง หน้า/หลังพร้อมกัน
- 14.00 Slalom (การใช้คันเร่ง/ถ่ายน้ำหนัก)
- 15.00 Trikhana
- 15.45 สรุปเนื้อหา
- 16.00 จบการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา
- รถส่วนตัว ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เบรก ยาง พร้อมใช้
- ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หมวกกันน๊อค ถุงมือ กางเกงขี่รถ หรือกางเกงขายาวผ้าหนา รองเท้าขี่รถ หรือผ้าใบ
- ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อแขนยาว หมวกแก๊ป
- พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งทีมงานก่อนการอบรม
หมายเหตุ
- ถ้าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เช่น ขับขี่หวาดเสียว อันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง
และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ทางผู้ฝึกสอนขอสงวนสิทธ์ยุติการอบรมทุกรณี

____________________________
KTM Rama5 " Focus on your trust "