MOTO PARAM5

เปิดจอง CF MOTO ทุกรุ่น จองผ่านออนไลน์ได้ทันที !!


#250NK จองผ่านออนไลน์กับ MOTOPRARAM5

⚡ 250 NK ⚡เครดิตฟรีดาวน์ !! ส่วนลด 8,000 บาท

รับทันที

🌟ฟรีดาวน์
🌟ฟรีทะเบียน
🌟ฟรีพรบ.

🌟ฟรีประกันรถหาย

พร้อมรับรถ จองเพียง 1,000 บาท

ตารางผ่อน CFMOTO 250 nk

ตารางผ่อน CFMOTO 250 nk ABS

#400NK จองผ่านออนไลน์กับ MOTOPRARAM5 

ได้ข้อเสนอดีที่สุด

⚡ 400 NK ⚡เครดิตดีดาวน์ 10% !! 


รับทันที

🌟เครดิตดีดาวน์ 10%

🌟ฟรีทะเบียน พรบ.

🌟ฟรีประกันชั้น1

จองเพียง 1,000 บาท

ตารางผ่อน CFMOTO 400 NK

650NK จองผ่านออนไลน์กับ MOTOPRARAM5

ได้ข้อเสนอดีที่สุด

⚡650 NK ⚡เครดิตดีดาวน์ 10% !! ส่วนลด 20,000 บาท


รับทันที

🌟เครดิตดีดาวน์ 10%

🌟ฟรีทะเบียน พรบ.

🌟ฟรีประกันชั้น1

จองเพียง 1,000 บาท

ตารางผ่อน CFMOTO 650 NK

650MT จองผ่านออนไลน์กับ MOTOPRARAM5

ได้ข้อเสนอดีที่สุด 

⚡650 MT ⚡เครดิตดีดาวน์ 10% !!


รับทันที

🌟เครดิตดีดาวน์ 10%

🌟ฟรีทะเบียน พรบ.

🌟ฟรีประกันชั้น1

จองเพียง 1,000 บาท

ตารางผ่อน CFMOTO 650 MT

650MTTouring จองผ่านออนไลน์กับ MOTOPRARAM5

ได้ข้อเสนอดีที่สุด ดอกเบี้ยงพิเศษ 3.95% ต่อปี

⚡650 MT Touring ⚡

รับทันที

🌟เครดิตดีดาวน์ 10%

🌟ฟรีทะเบียน พรบ.

🌟ฟรีประกันชั้น1

ตารางผ่อน CFMOTO 650 MT Touring

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนจองก่อนรับรถก่อนใคร !!

ที่ MOTO PRARAM5

TEL : 098-272-0307